Tanis program za knjigovodstvo

PITANJA / FAQ

OVDE MOŽETE PRONAĆI NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORE U VEZI SA NAŠIM SOFTVEROM.

Progam se ne kupuje i nema troškova instalacije. Plaća se samo nakanda za odžavanje tj. licencu za korišćenje programa. Plaćanje je isključivo preko računa. Za knjigovodstveni program i plate fakuriše se kvartalno, a za TER unapred na godišnjem ili polugodišnjem periodu unapred.

Svi uneti podaci ostaju, samo se nakon isteka licence ne mogu dalje unosi podaci čiji je datum veći od datuma isteka licence. Primer: licenca važi do 24.03.2023.godine. Posle navedenog datuma se ne mogu unositi dokumenti, fakture itd. čiji je datum noviji od 24.03.2023.godine. Korisnik i dalje može štampati i pregledati dokumente koji su ranije uneti.

U programu postoji opcija ARHIVIRANJE, gde program arhivira ( pakuje u zip datoteku sve vaše podatke ) i nudi da ih sačuva na Vašem lokalnom disku C. Vrlo je jednostavno promeniti da se podaci čuvaju na USB disku ili nekom drugom disku u sistemu. Ako Vi sami ne pokrenete arhiviranje programa nakon isteka 15 dana od zadnjeg arhiviranja sam pokreće arhiviranje i smešta zip arhivu na Vaš disk C.

Što se tiče licenciranih korisnika uvek im se može ponovo instalirati program i ako imaju arhivirane podatke isti im se mogu vratiti sa svim podacima koji su se zatekli u trenutku arhiviranja.

Ne. Program se pokreće isključivo na Windows operaivnom sistemu.

Bilo koja verzija Windowsa, preporuka WIN-10, WIN-7, WINDOWS SERVER. Nebitno da li je 32-bitna ili 64-bitna verzija. Radi i na Windowsu XP, ali ga treba izbegavati.

Ništa posebno, što se brže pokreće Windows to će i program raditi brže. Sasvim lepo radi i na računarima koji imaju integrisanu grafiku, ne zahteva posebne grafičke kartice, posedovanje grafičke kartice neće ubrzati rad programa.

Program se mora pokrenuti na Windowsu, ali može koristiti Linux kao fajl server.

Da. Potrebno je da radna stanica vidi disk na serveru kao svoj mrežni disk. Primer F:(Server_XX(D)

Program se može postaviti na udaljeni server i pristupati mu se preko VPN konekcije, ili na Windows serveru i pristupati mu preko RDP. Udaljena radna površina. Preko VPN radi korektno ako mu je količina podataka manja. Recimo do 1000 faktura na godišnjem nivou. Unos je sasvim korektan, ali su pregledi malo usporeni, što preko RDP nije slučaj.

Sva prava zadržana . Tanis.rs . 2022